Skip to the content

Privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. 

Doeleinden van de gegevensverwerking

  • Verlenen en factureren van onze (print)diensten
  • Afhandeling van uw bestelling en het geven van informatie over het verdere verloop daarvan;
  • Informeren over producten en diensten van onszelf en van anderen.

Als u geen prijs stelt op deze informatie kun je contact opnemen met onze klantenservice. Verstrekking van gegevens aan derden zijn op basis van wettelijke verplichtingen.Daarnaast vragen wij je mogelijk om gegevens over werk, functie, leeftijd en interesses. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en  software te ontwikkelen en aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren.

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • Klikgedrag en bezoekgegeven

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens gebruiken wij om onze software en website te verbeteren en om het gebruikersgemak van onze klanten te verbeteren. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Facebook, Twitter en Google+
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter Google zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Lees de privacyverklaring van Facebook,Twitter en Google+ (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws gerelateerd aan onze producten, onze diensten en aanverwante zaken. Jouw e-mailadres wordt alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je jezelf kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de Website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. Je kunt het gebruik van deze cookies via de browser weigeren. Dit kan beperkende gevolgen hebben voor de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website.
Bij de verdere groei en ontwikkeling van MoqOne, kan het voorkomen dat een of meerdere onderdelen of bedrijfsmiddelen van de onderneming worden overgedragen aan derden. In dat geval zullen ook de gegevens van onze klanten worden overgedragen. Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat uw gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan ons gelieerde ondernemingen in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa, waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk niet dezelfde bescherming biedt als die in de Europese Unie. Je kunt de eigen gegevens en jouw persoonlijke instellingen altijd bekijken en zonodig wijzigen. Als je wilt weten welke gegevens wij over jou hebben vastgelegd of als je deze gegevens wilt wijzigen, kun je contact opnemen met onze klantenservice.

Deze privacy verklaring kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden bekendgemaakt op deze website. Als je vragen hebt over deze privacy verklaring of ons privacybeleid, kun je een bericht sturen aan onze klantenservice. MoqOne.nl en MoqOne.com zijn websites van MyPhotoFun B.V.  MyPhotoFun BV is daarom verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

MoqOne.nl Sterk in verpakkingen op maat met een kleine oplage

MoqOne.nl (Minium OrderQuantity = One).

MoqOne.nl

MoqOne.nl
Xenonstraat 1
1362GD  ALMERE
Tel. (+31) 36 549 549 9

 

Ik heb een verpakking nodig maar weet nog niet hoeveel

Je eigen verpakking nodig?

Je herkent het waarschijnlijk wel. Je hebt een verpakking nodig maar je hebt nog geen idee over de aantallen. Misschien wil je er nog iets aan veranderen of wil je een actieverpakking maken. En dan heb je nog niet eens nagedacht over de mogelijkheid om verpakkingen te personaliseren. Bij ons is oplage nooit een probleem. Wij leveren verpakkingen vanaf 1 stuks. Hoe we dat doen?